Video tải giả kiểm tra nguồn AC/ DC

Video giới thiệu tải giả Vietpro VPR D48ABE50 (48 Volt/ 50 Ampe) -Viettel

Video thử tải 50 Ampe sử dụng tải giả đời cũ version 2017 VPR D48A-300 để kiểm tra dòng phóng C10 cho tổ ắc quy 48VDC/ 500AH

Video thử tải cho tổ ắc quy 420VDC/ 2.600AH sử dụng tải giả VPR D600-500 (600VDC/ 500A) do công ty Vietpro sản xuất

Video thử tải 3 phase cho UPS 15kw sử dụng tải giả VPR P380ABE250 (công suất 250kW danh định)

Video thử tải AC 15kW sử dụng tải giả 50kW với version cũ 2014 là máy thử tải điện tử VPR P415-50 (Version mới là VPR P380ABE40+)

Video tải cơ điều khiển bằng tay version 2013 VPR D48-100. Sản phẩm đã ngừng sản xuất (mẫu mới tải điện tử VPR D48ABE100)

Video tải cơ 48V-300A VPR D48-300 version cũ 2011 (vẫn chạy tốt sau 8 năm) chạy thử dòng 290A

Video tải giả cơ điều khiển tay bằng CB tép version 2012 mã sản phẩm VPR D220-100 (220VDC/ 100A). Sản phẩm đã ngừng sản xuất và thay mới bằng tải giả điện tử VPR D220ABE100

Thử tải nguồn điện AC công suất 15kW để giám sát kiểm tra công suất, tầng số, điện áp của UPS 15kVA sử dụng tải giả Vietpro