Tải giả điện tử AC 4.000kW|Tai gia dien tu AC 4.000kW|Tải giả AC 4.000kW|Tai gia AC 4.000kW| tải giả 4.000kW|Tai gia 4.000kW|tải 4.000KW|Tai 4.000kW

Tải giả AC VPR P380ABE2MW+ (công suất 2.000kW và 4.000kW)

Tải giả 3 phase với công suất lớn từ 2MW và 4MW do Vietpro sản xuất được thiết kế theo module với công suất tối đa trên mỗi module là 2MVA cho phép linh động mở rộng công suất lên 4MVA bằng cách thêm 1 module phụ

Tải giả điện tử AC công suất cao với Option module cảm kháng tạo công suất ảo có hệ số từ 0.5 đến 1.0 được sử dụng để kiểm tra công suất máy phát điện hoặc nguồn AC của các trung tâm dữ liệu, các nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện…

Tải giả AC công suất 2.000kW

Tải giả điện tử VPR P380ABE2MW+ (gồm 1 module có công suất 2MVA) sử dụng để thử nguồn điện 3 phase, kiểm tra công suất (kVA), kiểm tra điện áp (V), dòng điện (A), tần số (Hz)… Ứng dụng kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện, máy biến áp, UPS… cho các nhà máy sản xuất sử dụng nguồn điện AC công suất lớn, ups-máy phát dự phòng cho nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện…) công suất thử tải lên đến 2MVA

Tải giả AC 2.000kW
Tải giả AC 2.000kVA

Tải giả AC công suất 4.000kW

Tải giả điện tử VPR P380ABE2MW+ (gồm 2 module có công suất 4MVA) sử dụng để thử nguồn điện 3 phase, kiểm tra công suất (kVA), kiểm tra điện áp (V), dòng điện (A), tần số (Hz)… Ứng dụng kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện, máy biến áp, UPS… cho các nhà máy sản xuất sử dụng nguồn điện AC công suất lớn, ups-máy phát dự phòng cho nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện…) công suất thử tải lên đến 4MVA

Tải giả AV 4.000kW
Tải giả AC 4.000kVA