Tải giả điện tử 110V DC|Tai gia dien tu 110V DC|Tải điện tử 110V| Tai Dien Tu 110VDC|Tải giả 110V DC|Tai Gia 110VDC|Tải 110V DC|Tai 110V DC|Tải giả 1 chiều 110V|Tai gia 1 chieu 110V

Tải giả 110V DC dòng phóng 50A/ 100A/ 200A/ 300A/ 400A/ 500A

Tải giả VPR D110ABE200 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 110V (max 130V) dòng phóng lên đến 200 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 110VDC/ 48VDC có dung lượng từ 20AH đến 2.000AH >>

Tải giả 110VDC/200A
Tải giả 110VDC dòng phóng 200 Ampe

Tải giả VPR D110ABE400 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 110V (max 130V) dòng phóng lên đến 400 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 110VDC/ 48VDC có dung lượng từ 20AH đến 4.000AH >>

Tải giả 110VDC/400A
Tải giả 110V dòng phóng 400 Ampe

Tải giả VPR D110ABE1000 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 110V (max 130V) dòng phóng lên đến 1.000 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 110VDC/ 48VDC có dung lượng từ 100AH đến 10.000AH >>

Tải giả 110VDC/1.000A
Tải giả 110V dòng phóng 1.000 Ampe