Tải giả điện tử 220V DC|Tai gia dien tu 220V DC|Tải điện tử 220VDC|Tai dien tu 220VDC|Tải giả 220V DC|Tai Gia 220VDC|Tải 220V DC|Tai 220V DC|Tải giả 1 chiều 220V|Tai gia 1 chieu 220V

Tải giả 220V dòng phóng100A/200A/300A/400A... đến 1.000A

Tải giả VPR D220ABE100 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 220V (max 260V) dòng phóng lên đến 100 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 220VDC/ 110VDC có dung lượng từ 20AH đến 1.000AH  >>

Tải giả 220VDC/100A
tải giả 220VDC dòng phóng 100A

Tải giả VPR D220ABE200+ ( gồm 1 module chính 200A) ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 220V (max 260V) dòng phóng lên đến 200 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 220VDC/ 110VDC có dung lượng từ 20AH đến 2.000AH  >>

Tải giả 220VDC/200A
tải giả 220VDC dòng phóng 200A

Tải giả VPR D220ABE200+ ( gồm 1 module chính 200A và 1 module phụ 100A) ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 220V (max 260V) dòng phóng lên đến 300 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 220VDC/ 110VDC có dung lượng từ 20AH đến 3.000AH  >>

Tải giả 220VDC/300A
tải giả 220VDC dòng phóng 300A

Tải giả VPR D220ABE200+ ( gồm 1 module chính 200A và 1 module phụ 200A) ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 220V (max 260V) dòng phóng lên đến 300 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 220VDC/ 110VDC có dung lượng từ 20AH đến 4.000AH   >>

Tải giả 220VDC/400A
tải giả 220VDC dòng phóng 400A

Tải giả VPR D220ABE1000 điện áp phóng 220VDC (max 260V), dòng phóng 1.000A ứng dụng kiểm tra các tổ ắc quy 220V của UPS được phóng theo đúng thời gian thực được thiết kế lên đến 1.000 Ampe trong thời gian vài phút hoặc có thể lâu hơn đến vài giờ   >>

Tải giả 220VDC/1.000A
tải giả 220VDC dòng phóng 1.000A