Tải giả điện tử 420V DC|Tai gia dien tu 420V DC|Tải giả 420V DC|Tải điện tử 420VDC|Tai dien tu 420VDC|Tai Gia 420VDC|Tải 420V DC|Tai 420V DC|Tải giả 1 chiều 420V|Tai gia 1 chieu 420V

Tải giả 420V dòng phóng 100A/200A/300A/500A... đến 1.000A

Tải giả VPR D420ABE100+ (gồm 1 module chính 100A) ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 420V (max 500V) dòng phóng lên đến 100 Ampe hoặc kiểm tra các tổ ắc quy 420VDC/ 220VDC có dung lượng từ 20AH đến 1.000AH  >>

tải giả 420VDC/100A
Tải giả 420VDC dòng phóng 100 Ampe

Tải giả VPR D420ABE100+ ( gồm 1 module chính 100A và 1 module phụ 100A) ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 420V (max 500V) dòng phóng lên đến 200 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 420VDC/ 220VDC có dung lượng từ 20AH đến 2.000AH >>

tải giả 420VDC/200A
Tải giả 420V dòng phóng 200 Ampe

Tải giả VPR D420ABE100+ ( tổng dung lượng 300A bao gồm 1 module chính 150A và 1 module phụ 150A) ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 420V (max 500V) dòng phóng lên đến 300Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 420VDC/ 220VDC có dung lượng từ 20AH đến 3.000AH   >>

tải giả 420VDC/300A
tải giả 420VDC dòng phóng 300A

Tải giả VPR D420ABE500+ (gồm 1 module chính 500A) ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 420V (max 500V) dòng phóng lên đến 1.000 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 420VDC/ 220VDC có dung lượng từ 100AH đến 5.000AH  >>

tải giả 420VDC/ 500A
tải giả 420VDC dòng phóng 500A

Tải giả VPR D420ABE500+ (gồm 1module chính 500A và 1 module phụ 500A) điện áp phóng 420VDC (max 500V), dòng phóng 1.000A ứng dụng kiểm tra các tổ ắc quy 420VDC/ 220VDC của UPS được phóng theo đúng thời gian thực được thiết kế lên đến 1.000 Ampe trong thời gian vài phút hoặc có thể lâu hơn đến vài giờ  >>

tải giả 420VDC/1.000A
tải giả 420VDC dòng phóng 1.000A