Trang chủ Tải giả DC Tải giả AC Tài liệu Liên hệ
   
   
 
   Tải giả điện tử 380V/ 50A  
  Mã sản phẩm: VPR D380A-100  
  BE CODE: 138050  
  Dòng xả danh định: 50 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 380V/ 50A  
  Mã sản phẩm: VPR D380-100  
  BE CODE: 038050  
  Dòng xả danh định: 50 Ampe  
  Điện áp danh định: 380V DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 380V/ 100A  
  Mã sản phẩm: VPR D380A-100  
  BE CODE: 1380100  
  Dòng xả danh định: 100 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 380V/ 100A  
  Mã sản phẩm: VPR D380-100  
  BE CODE: 0380100  
  Dòng xả danh định: 100 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 380V/ 150A  
  Mã sản phẩm: VPR D380A-200  
  BE CODE: 1380150  
  Dòng xả danh định: 150 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 380V/ 150A  
  Mã sản phẩm: VPR D380-200  
  BE CODE: 0380150  
  Dòng xả danh định: 150 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 380V/ 200A  
  Mã sản phẩm: VPR D380A-200  
  BE CODE: 1380200  
  Dòng xả danh định: 200 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  
   Tải cơ 380V/ 200A  
  Mã sản phẩm: VPR D380-200  
  BE CODE: 0380200  
  Dòng xả danh định: 200 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  
   Tải giả điện tử 380V/ 250A  
  Mã sản phẩm: VPR D380A-300  
  BE CODE: 1380250  
  Dòng xả danh định: 250 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  
   Tải cơ 380V/ 250A  
  Mã sản phẩm: VPR D380-300  
  BE CODE: 0380250  
  Dòng xả danh định: 250 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  
   Tải giả điện tử 380V/ 300A  
  Mã sản phẩm: VPR D380A-300  
  BE CODE: 1380300  
  Dòng xả danh định: 300 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.25 Ampe  
   Tải cơ 380V/ 300A  
  Mã sản phẩm: VPR D380-300  
  BE CODE: 0380300  
  Dòng xả danh định: 300 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.5 A  
   Tải giả điện tử 380V/ 400 A  
  Mã sản phẩm: VPR D380A-400  
  BE CODE: 1380400  
  Dòng xả danh định: 400A Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.25 Ampe  
   Tải cơ 380V/ 400A  
  Mã sản phẩm: VPR D380-400  
  BE CODE: 0380XXX  
  Dòng xả danh định: 400 Ampe  
  Điện áp danh định: 380 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.5 A  
   
   
   

 

Chọn tải giả DC 48 V

Chọn tải giả DC 24 V

Chọn tải giả DC 12 V

Chọn tải DC 110V-220V-380V

Chọn tải AC 1 pha/ 3 pha

--------------------------------------------

Sơ đồ đấu nối thử tải