Trang chủ Tải giả DC Tải giả AC Tài liệu Liên hệ
   
   
 
   Tải giả điện tử 110V/ 50A  
  Mã sản phẩm: VPR D110A-100  
  BE CODE: 111050  
  Dòng xả danh định: 50 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 110V/ 50A  
  Mã sản phẩm: VPR D110-100  
  BE CODE: 011050  
  Dòng xả danh định: 50 Ampe  
  Điện áp danh định: 110V DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 110V/ 100A  
  Mã sản phẩm: VPR D110A-100  
  BE CODE: 1110100  
  Dòng xả danh định: 100 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 110V/ 100A  
  Mã sản phẩm: VPR D110-100  
  BE CODE: 0110100  
  Dòng xả danh định: 100 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 110V/ 150A  
  Mã sản phẩm: VPR D110A-200  
  BE CODE: 1110150  
  Dòng xả danh định: 150 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 110V/ 150A  
  Mã sản phẩm: VPR D110-200  
  BE CODE: 0110150  
  Dòng xả danh định: 150 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 110V/ 200A  
  Mã sản phẩm: VPR D110A-200  
  BE CODE: 1110200  
  Dòng xả danh định: 200 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  
   Tải cơ 110V/ 200A  
  Mã sản phẩm: VPR D110-200  
  BE CODE: 0110200  
  Dòng xả danh định: 200 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  
   Tải giả điện tử 110V/ 250A  
  Mã sản phẩm: VPR D110A-300  
  BE CODE: 1110250  
  Dòng xả danh định: 250 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  
   Tải cơ 110V/ 250A  
  Mã sản phẩm: VPR D110-300  
  BE CODE: 0110250  
  Dòng xả danh định: 250 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  
   Tải giả điện tử 110V/ 300A  
  Mã sản phẩm: VPR D110A-300  
  BE CODE: 1110300  
  Dòng xả danh định: 300 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.25 Ampe  
   Tải cơ 110V/ 300A  
  Mã sản phẩm: VPR D110-300  
  BE CODE: 0110300  
  Dòng xả danh định: 300 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.5 A  
   Tải giả điện tử 110V/ 400 A  
  Mã sản phẩm: VPR D110A-400  
  BE CODE: 1110400  
  Dòng xả danh định: 400A Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.25 Ampe  
   Tải cơ 110V/ 400A  
  Mã sản phẩm: VPR D110-400  
  BE CODE: 0110XXX  
  Dòng xả danh định: 400 Ampe  
  Điện áp danh định: 110 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.5 A  
   
   
   

 

Chọn tải giả DC 48 V

Chọn tải giả DC 24 V

Chọn tải giả DC 12 V

Chọn tải DC 110V-220V-380V

Chọn tải AC 1 pha/ 3 pha

--------------------------------------------

Sơ đồ đấu nối thử tải