Liên Hệ

 VIÊT PRO

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VIỆT PRO 

   VIET PRO TELECOMMUNICATIONS CO., LTD

73, 3 Street, Ward Phuoc Binh, Dist 9, Ho Chi Minh City
Tel : +84 862827089 Fax : +84 62826206 Mobil : +84 918 188 489
Website : www.vietpro.vn   Email : info@vietpro.com.vn


* Ghi đầy đủ